KM Beta e-News
 

  TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Veškeré informace o podstřešním odvodňovacím systému naleznete v technické příručce


linka

  Úvodní slovo

Tento newsletter slouží k informování veřejnosti o aktuálních novinkách, které prezentuje společnost KM BETA a.s.

Tímto Vám chceme poskytovat kvalitní informace z oblasti stavebních materiálů, ale i z dění ve společnosti.


linka

  Vážení přátelé

Po tříleté zkušenosti s rozesíláním elektronických novinek, se společnosti KM BETA rozhodla změnit zásadně formu těchto NEWS.

Aktuality či novinky budou nyní rozesílány formou HTML stránky, což bude pro uživatele mnohem příjemnější a flexibilnější forma.

Nové newslettery budou pravidelně informovat o novinkách, akčních slevách či jiných zajímavostech. Snahou je přiblížit naši společnost všem zájemcům tak, aby vzájemný vztah nebyl jen v obchodní rovině. Doufáme, že tato nová forma bude přijata pozitivně a bude se nadále rozvíjet. Své podněty či připomínky můžete kdykoliv směřovat na marketingové oddělení společnosti KM BETA a to na adresu: redakce@kmbeta.cz


linka

  Odhlášení příjmání news

Chcete-li zrušit zasílání novinek naší společností, můžete se odhlásit zde.

Kontakt na Vás jsme získali z naší databáze registrovaných zájemců, případně z poptávek a ostatních kontaktů naší společnosti.


linka

  Realizace

kmbeta
Krytina KM Beta s podstřešním ...

kmbeta
... odvodňovacím systémem

kmbeta
Celková revitalizace panelového domu včetně zateplení

více realizací
   

  DOTACE OD KM BETY ...

Dotace od KM Bety na podporu oprav a modernizace bytových domů

- S účinností od 13.8.2010 je pozastaven příjem žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový Panel a rovněž dotace na opravy bytových domů nejsou v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 schváleny.

kmbeta - Prvním krokem ať postupné nebo celkové revitalizace bytového domu je rekonstrukce střechy a tím i její zateplení. Firma KM Beta nabízí finanční podporu vlastníkům bytových domů při rekonstrukci střešního pláště.

- V čem finanční pomoc spočívá? Firma KM Beta navrhla a zrealizovala nový podstřešní odvodňovací systém, který ušetří až 28% nákladů na rekonstrukci střechy v porovnání se zaužívaným systémem odvodnění (viz tabulka) a k tomu získáte min. 25% slevu na střešní systém KM Beta.

- Nejedná se jako u dotací o dlouhodobou podporu formou dotace na úhradu úroků ale o přímou, okamžitou a jednorázovou finanční pomoc.

- Zdarma výpočet prvků včetně nacenění s konečným vyčíslením úspory.

linka

  PODSTŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Firma KM Beta vyvinula zcela nový systém odvodnění šikmých střech, který je vhodný nejen pro řešení panelových střešních nadstaveb, výstavbu nových bytových domů, ale i pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů. Tento systém spočívá v odvedení dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů. Systém využívá novou odvodňovací tašku, která je součástí střešního systému KM Beta.

Originální řešení systému spočívá v tom, že střechy z vnější strany nejsou opatřeny podokapními žlaby a svody. Voda se do skrytého podokapního systému dostává skrz odvodňovací tašku, která je navržena tak, že v otvorech rovných odvodňovacích ploch jsou vsazeny speciální mřížky, které srážkovou vodu odvedou do žlabu pod krytinou a zachytí všechny hrubé nečistoty.

linka

  PŮDORYS

Rekonstrukce valbové střechy bytového domu Slunečná 26, 28 Hodonín: kmbeta

linka

  POUŽITÍ SYSTÉMU PRO PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY

má tyto výhody:

1. Úspora nákladů při projektování a budování střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků sousedících s rekonstruovaným domem.

2. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v měděném nebo plastovém provedení bezúdržbové.

3. Odpadají náklady na čištění žlabů ve značných výškách.

4. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému.

5. Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda nebo ve velkých výškách.

  TABULKA SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ ...

... PODOKAPNÍHO A PODSTŘEŠNÍHO SYSTÉMU
Výpočet je proveden na realizovaném panelovém domě Slunečná 26, 28 Hodonín. Valbová střecha 42,9 x 12,45m

Staré řešeníCena (Kč)
Cena za krytinu KM Beta320 085
Cena za původní řešení odvodnění střechy
(podokapní žlab + nová dešťová kanalizace)
295 152
Celkové náklady původního řešení615 237
Nové řešeníCena (Kč)
Cena za krytinu KM Beta s taškami odvodňovacími 363 117
Cena za nové odvodnění střechy pomocí podstřešního systému81 839
Celkové náklady nového řešení444 956
Úspora nákladů s podstřešním odvodňovacím systémem170 281
Úspora na rekonstrukci střechy28%
Poznámka:
1. Ceny jsou uvedeny bez DPH, 2. Srovnání je provedeno pro materiál žlabů pozink, 3. Výpočet zpracován podle rozpočtového programu RTS a.s. v cenách roku 2010

 
foot