KM Beta e-News
 

  Úvodní slovo

Tento newsletter slouží k informování veřejnosti o aktuálních novinkách, které prezentuje společnost KM BETA a. s.

Tímto Vám chceme poskytovat kvalitní informace z oblasti stavebních materiálů, ale i z dění ve společnosti.

linka

  O společnosti KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci - Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci - Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 - 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému, jehož výrobní tradice začíná již v roce 1860. Nejnovějším závodem společnosti KM Beta a.s. je nedávno dokončený závod v Bzenci na výrobu maltových a omítkových směsí.

Své podněty či připomínky můžete kdykoliv směřovat na marketingové oddělení společnosti KM BETA a to na adresu: redakce@kmbeta. cz

linka

kmbeta linka

  Odhlášení příjmání news

Chcete-li zrušit zasílání novinek naší společností, můžete se odhlásit zde.

Kontakt na Vás jsme získali z naší databáze registrovaných zájemců, případně z poptávek a ostatních kontaktů naší společnosti.

   

  KM Beta nově dodává vybrané pálené a vápenopískové prvky
  spolu s lepidlem

Technologie výroby vápenopískových cihel umožňuje vyrábět ..

.. prvky s vysokou rozměrovou přesností. Systém SENDWIX, jehož základem jsou právě vápenopískové zdicí prvky, se již v minulosti stal průkopníkem přesného zdění na tenkou spáru /lepidlo/. Tento způsob zdění je nyní standardem i u pálených bloků, například páleného cihelného systému PROFIBLOK. Společnost KM Beta a.s. reaguje na současné trendy a nabízí nový sortimentní produkt - broušené pálené a vápenopískové bloky již s lepidlem, které je jak fyzicky součástí dodávky, tak i součástí ceny bloku. KM Beta tímto krokem rozšiřuje svůj servis o kompletní dodávku zdiva s odpovídajícím množstvím celoplošného lepidla pro danou tloušťku stěny. Je to další služba zákazníkům, která s již samozřejmými službami jako je bezplatný výpočet materiálových a finančních nákladů nebo doprava materiálu na místo určení, tvoří kompletní servis.

kmbeta V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění /tl.spáry 12 mm/ je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 ltr./m2, při použití celoplošného lepidla /tl.spáry 1-2 mm/ je spotřeba jen 3,7 ltr./m2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí, dochází, kromě úspory materiálu, také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší.

Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik trhlin i případný pokles pevnosti stěny. Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z hlediska tepelně-technického - odstraňuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu.

U vápenopískového systému SENDWIX se spojení zdiva s lepidlem do jednoho produktu týká všech prvků určených pro tenkovrstvé zdění - KMB SENDWIX 4DF-LD, 5 DF-LD, 8 DF-LD, 8 DF-LP AKU, 16 DF-LD, 6 DF-LD a 12 DF-LD.

Pálený systém PROFIBLOK rozšířil sortiment o dodávky nosných broušených cihel s lepidlem

kmbeta Nový sortimentní produkt v páleném systému PROFIBLOK zahrnuje v ceně bloku i cenu celoplošného lepidla pro bloky nosných stěn rozměrové řady 440, 400, 365, 300 a 240 mm.

Lepidla dodávaná spolu se zdicími prvky jsou vyráběna v nedávno dokončeném vlastním výrobním závodě ve Bzenci u Hodonína. Ten je již pátým výrobním závodem KM Beta v České republice a zároveň největším ryze českým závodem na výrobu lepidel, maltových a omítkových směsí s kapacitou až 100 tisíc tun ročně. Suché maltové směsi PROFIMIX jsou stejně jako další materiály této značky, vyrobena s použitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku z vlastní pískovny v lokalitě zvané „Moravská Sahara“..Materiály PROFIMIX splňují přísné evropské normy a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi. Více na www.kmbeta.cz, případně na www.profiblok.cz a www.sendwix.cz.

linka


NYNÍ AKCE - 41%
na vybrané prvky PROFIBLOK
Například KMB PROFIBLOK 300 BRUS včetně
celoplošného lepidla:

Ceníková cena = 47,60 Kč
SLEVA = -41%
cena nyní = 28,10 Kč
1m2 = 449 Kč
 
foot