KM Beta e-News
 

  Úvodní slovo

Tento newsletter slouží k informování veřejnosti o aktuálních novinkách, které prezentuje společnost KM BETA a. s.

Tímto Vám chceme poskytovat kvalitní informace z oblasti stavebních materiálů, ale i z dění ve společnosti.

linka

  O společnosti KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci - Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci - Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 - 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému, jehož výrobní tradice začíná již v roce 1860. Nejnovějším závodem společnosti KM Beta a.s. je nedávno dokončený závod v Bzenci na výrobu maltových a omítkových směsí.

Své podněty či připomínky můžete kdykoliv směřovat na marketingové oddělení společnosti KM BETA a to na adresu: redakce@kmbeta. cz

linka

kmbeta linka

  Odhlášení příjmání news

Chcete-li zrušit zasílání novinek naší společností, můžete se odhlásit zde.

Kontakt na Vás jsme získali z naší databáze registrovaných zájemců, případně z poptávek a ostatních kontaktů naší společnosti.

   

  KM Beta představuje nový výpočtový program

Nový program na výpočet potřebných střešních prvků s názvem KM BETA KALKULÁTOR připravila společnost KM Beta pro své obchodní partnery, prodejny stavebnin, pokrývače, ale i projektanty. Nově jej využívají také zástupci firmy v rámci zákaznického servisu.

kmbeta Oproti dosavadnímu programu je ten nový pochopitelně modernější při současném zachování jednoduchosti a přehlednosti. Výrazně pak usnadňuje práci s výstupními daty díky možnosti výběru varianty pro investora, pokrývače nebo stavebniny. Dále si lze vybírat i mezi tabulkou v programu Microsoft Excel a PDF verzí. Tabulka v MS Excel pak umožňuje dodatečné úpravy výstupu (například výše slevy, doplnění dalších položek) ve výstupní kalkulaci.

Nový výpočtový program také počítá pro uživatele s přednastavením jména firmy (pokrývačství, stavebnin nebo projekční kanceláře) a loga, které se budou na každém výpočtu ve formátu PDF automaticky zobrazovat. Jednou z dalších výhod novinky je fakt, že kalkulaci lze provádět i offline, tj. bez přístupu k internetu. Aby však byla kalkulace v aktuálních cenách, je třeba přes internet pravidelně aktualizovat ceníky jednotlivých prvků KM BETA. Automaticky je možné v programu přednastavit slevu odpovídající cenám na e-shopu a lze ji kdykoliv upravit dle potřeby.

  Práce s KM BETA KALKULÁTOREM

kmbeta Instalace programu se provádí z CD nebo z webových stránek www.kmbeta.cz. Po instalaci a prvním přihlášení již lze nastavovat základní parametry výpočtu (rezerva tašek na plochu, sklon střechy, protisněhové schéma, řešení hřebene, ochrana proti ptákům, základní výše slevy apod.). Další nastavení pak nabízí volba Distributor (zmíněné přednastavení loga a názvu vlastní firmy). Záložka Ceník obsahuje proklik na aktuální ceník a na technickou příručku na www stránkách KM Beta, záložka Výpočet pak již zájemce provede samotnou kalkulací.

Nejprve je nastaven typ domu, místo stavby a region (díky vyplnění tohoto údaje bude kalkulace obsahovat kontakt na daného regionálního manažera) a údaje o investorovi či zadavateli. Následuje možnost zadání dalších údajů o střeše nebo skok rovnou na výpočet prvků s využitím základního nastavení. Samotný výpočet prvků, resp. celkové ceny, je možné realizovat hned čtyřmi způsoby, od zjednodušeného využití nastavených tvarů střech, přes výpočet přímým zadáním množství jednotlivých prvků nebo zadáním ploch a zlomových hran až po podrobný výpočet podle jednotlivých tvarů ploch.

  Formy výstupních dat

kmbeta Výstupní data je možné získat hned ve čtyřech variantách. První je kompletní varianta ve formátu PDF a obsahuje tři různé tabulky (základní nabídku potřebných prvků, doporučené prvky a doplňkové prvky) a nabídku KM BETA DOPORUČUJE, kde je uvedena ceníková cena, včetně ceny po slevě a výše úspory. Druhou variantou výstupu je zkrácená PDF verze. Zbývající dvě varianty jsou ve formě tabulek (MS Excel) upravených pro použití investorem nebo pokrývačem/stavebninami. Každý z uživatelů programu si tak může vybrat takový výstup, který mu nejlépe vyhovuje.

  Kde KM BETA KALKULÁTOR získat

Program lze získat od regionálních manažerů KM Beta, kteří také poradí s jeho používáním. Dále, jak již bylo zmíněno, je distribuován na CD a je možné si jej stáhnout také na www.kmbeta.cz. linka

  Odměna za registraci

V případě, že se zaregistruje do databáze výpočtového programu, realizační firma (pokrývač) a současně je smluvním partnerem (využívá například odměny za pokládku střešní krytiny KM BETA) - bude mu automaticky připsáno 100 bodů na jeho účet (Soutěž pro pokrývače - Kamion plný KM BETY). Stav bodů je možné telefonicky ověřit na telefonním čísle: 518 321 134, popřípadě e-mail: kmbeta@kmbeta.cz. linka


 
foot